Główna

Outsourcing

Firma oferująca usługi outsourcingowe IT może przejąć odpowiedzialność za cały dział Państwa firmy związany ze sferą teleinformatyczną, umożliwiając skoncentrowanie uwagi obsługiwanego przez nas przedsiębiorstwa na podstawowych celach prowadzonej działalności.

Wspólne cele

Usługi outsourcingowe bazują na kontrakcie, który jest bardziej elastyczną formą współpracy niż umowa o pracę. Jednym z naszym priorytetów jest dbanie o infrastrukturę informatyczną, tak by zminimalizować liczbę awarii i usterek. Dzięki temu z jednej strony minimalizujemy ilość interwencji, a z drugiej nasz klient nie musi niepokoić się przestojami.

Proponując nowe rozwiązania dobieramy je uwzględniając przede wszystkim jakość, przydatność i prostotę użytkowania. Doskonale rozumiemy, że rozwój firmy naszego klienta to także nasz rozwój. Nowe technologie powinno się stosować nie po to by być „nowoczesnym”, lecz po to by przynosiły wymierne korzyści.

Innowacje i kreatywność to niezbędny warunek nie tylko rozwoju, ale i przetrwania w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie. Ciągła ewolucja jest jednym z filarów naszej działalności – łączy nas wspólny cel.

Korzyści wynikające ze współpracy z nami

• Profesjonalne doradztwo zewnętrznych ekspertów,

Jest to zwykle niedoceniana korzyść związana z korzystaniem z usług outsourcingowych. Osoba zatrudniona na etacie wcześniej czy później jest uwikłana w sieć zależności osobistych. Zewnętrzna firma dysponuje nie tylko znacznie wyższym potencjałem wiedzy i doświadczenia, ale dzięki braku zależności jest w stanie generować opinie niezależne i bardziej wyważone.

Uważnie obserwujemy pojawiające się na rynku nowe technologie i zwykle skrupulatnie je testujemy aby przez odpowiedni wybór zminimalizować ryzyko dla naszego klienta.

Jednym z naszych priorytetów jest dbałość o koszty eksploatacji. Bywa, że zakup nieco droższego urządzenia (np. drukarki) okazuje się bardziej opłacalny dzięki niższym kosztom sumarycznym (tańsze tonery w przeliczeniu na stronę wydruku).

• zapewniamy znacząco wyższą jakość usług

Wynika to z faktu, iż specjaliści w zewnętrznej firmie mają znacznie szersze doświadczenie oraz specjalizują się w określonych dziedzinach informatyki. Jedna osoba nie jest w stanie posiadać specjalistycznej wiedzy i doświadczenia z administracji serwerów, sieci, tematyki sprzętowej, programowej i wielu innych.

• precyzyjna kontrola wydatków i łatwa przewidywalność kosztów

Dzięki kontraktowi firma może zabezpieczyć się przed niespodziewanymi wydatkami związanymi z naturalną niestabilnością świadczonej pracy przez osoby zatrudnione na etacie. Nie ma potrzeby szukać i opłacać fachowców na wypadek choroby, urlopu, etc.

Dlaczego my?

Dlaczego z pośród wielu firm świadczących usługi informatyczne warto wybrać właśnie nas?

W sposób unikalny na rynku IT łączymy cechy, które są niezwykle istotne dla naszych klientów. Oferujemy nie tylko szeroki zakres profesjonalnych usług i produktów, stawiamy też jednocześnie na nacisk na lojalność wobec klienta.

Jesteśmy świadomi, że mając dostęp do często wrażliwych i cennych danych musimy zagwarantować ich bezpieczeństwo nie tylko w aspekcie technicznym, ale też zwyczajnie – ludzkim. Naszych współpracowników dobieramy niezwykle starannie, a stabilność kadr gwarantuje, że dostępu do kluczowych danych nie będą miały osoby przypadkowe i nieodpowiedzialne.

Pisząc wprost – kierujemy się w biznesie nie tylko ekonomią lecz etyką. Choć od informatyka formalnie nie wymaga się dochowania tajemnicy, jak w przypadku lekarza, czy spowiednika to my – sami od siebie wymagamy więcej. Wierzymy, że na dłuższą metę taka strategia będzie korzystna nie tylko dla naszych klientów, ale i dla nas.

Ludzie, to siła ITsystems. Zdecydowana większość naszych kontrahentów to firmy lub instytucje, które dotarły do nas z polecenia naszych dotychczasowych klientów.

Dziękujemy za okazane zaufanie!

Kontakt


ITSYSTEMS Usługi Informatyczne Maciej Gutmacher

ul. Żyzna 17

71-220 Szczecin

biuro@itsystems.net.pl

Tel.: +48 91 307 71 79